THỦ TỤC HỒ SƠ VISA PHÁP

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI XIN VISA CÔNG TÁC PHÁP 4U cung cấp: 1. Tờ khai xin visa: Theo mẫu của LSQ Pháp 2. Đặt cuộc hẹn nộp hồ sơ qua điện thoại 3. Dịch thuật giấy tờ theo yêu cầu của LSQ Pháp Khách hàng cung cấp: 1. Ảnh: ảnh chụp không được...